Skip to main content

Phim Video Phật Pháp

Movies Preview

movies
Phim Video Phật Pháp
phim có nội dung về nhân quả mà
Chùa Tầm Nguyên có cơ duyên được
Ni Sư Hạnh Đoan gữi biếu.
Tuy hình ảnh và âm thanh có kém phẩm chất
nhưng là một lời nhắn nhủ cực mạnh về việc
sát sinh và nhân quả.
Mong rằng phim này sẽ mang lại cho người xem
nói riêng và chúng sanh nói chung nhiều lợi ích.
Nam Mô A Di Äà Phật


Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese
Contact Information Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com www.ChuaTamNguyen.org www.TamNguyenTemple.org

comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - March 4, 2009
Subject: Phim video Phật pháp của Chùa Tầm Nguyên rất bổ ích
Các phim video trên mạng www.ChuaTamNguyen.org và www.TamNguyenTemple.org của Chùa Tầm Nguyên xem rất hay và rất là bổ ích.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 684
favorite 0
comment 0
Cratediggers
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 9,951
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 763
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,293
favorite 1
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 792
favorite 1
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 971
favorite 1
comment 0
Cratediggers
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 787
favorite 1
comment 0
Cratediggers
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 706
favorite 1
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 2,448
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,532
favorite 0
comment 0